O autorze

 

…Siłą jego obrazów namalowanych w jednej z najtrudniejszych technik malarskich jaką jest akwarela (bo nie znosi fuszerki, pomyłek, braku świadomego zamysłu twórczego) jest umiejętność pokazywania koegzystencji tego co z człowieka, brył, budowli – słowem ARCHITEKTURY i tego co obok człowieka tworzy urzekający, czasem groźny, czasem idylliczny kontekst jego podróży przez życie – słowem PEJZAŻU…
Odnajduję w malarstwie Janusza Maciążka piękno, formę, impresjonistyczny błysk, a nade wszystko mądrą zadumę nad światem , nad jego przecudowną złożonością, sumą NAS i NIE-NAS, choć w jedni istniejącą. To malarz z ambicjami filozofa.

Andrzej Borkiewicz
MOK Zawiercie
Wystawa „Między architekturą a pejzażem”
Grudzień 2017