Wystawy i plenery

Wystawy

 • Miejski Dom Kultury Katowice-Ligota wystawa zatytułowana Sycylia klucz do śródziemnomorskiego świata listopad/grudzień 2019
 • Biblioteka Miejska w Jaworznie wystawa pt. Pejzaże z bliska i z daleka lipiec 2019
 • Miejski Dom Kultury w Mikołowie wystawa Między architekturą a pejzażem kwiecień 2018
 •  Miejskie Centrum Kultury w Zawierciu, grudzień 2017/styczeń 2018 wystawa Między architekturą a pejzażem
 • Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu wystawa indywidualna zatytułowana Między architekturą a pejzażem październik 2017
 • Galeria Beskidzka w Szczyrku czerwiec – wrzesień 2015 wspólnie z artystką malarką Moniką Ślusarczyk
 • Dom Kultury w Łaziskach Górnych wystawa indywidualna zatytułowana Świat wodą malowany kwiecień 2014
 • Galeria Grabskich w Kazimierzu nad Wisłą wystawa Mistrzowie akwareli marzec 2014 z udziałem wybitnych akwarelistów polskich: Michała Adamczyka, Krzysztofa Ludwina i Jerzego Gnatowskiego, któremu była dedykowana
 • Muzeum Miasta Jaworzna Roma barocca lipiec 2012
 • Biblioteka Śląska w Katowicach marzec 2012 udział w wystawie Roma barocca poświęconej barokowi rzymskiemu zorganizowanej przez Società Dante Alighieri we współpracy z Biblioteką Śląską, Politechniką Śląską i Muzeum Miasta Jaworzna
 • Biblioteka Miejska w Jaworznie wystawa zbiorowa z okazji 110 rocznicy istnienia miasta Jaworzna wrzesień 2011

Plenery

Brał udział w plenerach malarskich im. Sylwestra Maizla organizowanych przez MDK w Łaziskach Górnych w latach 2014 w Wejherowie, 2016 w Szwajcarii, 2017 we Włoszech, Francji i Monaco, a w 2018 roku w Austrii oraz w wystawach poplenerowych odbywających się w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.