Wystawy i plenery

Wystawy

Biblioteka Miejska w Jaworznie Galeria Ex Libris wystawa zatytułowana Moja Galeria luty/marzec 2021,

Galeria Strefart w Tychach (Centrum Konferencyjno -Wystawiennicze KSSE) wystawa pt. Sycylia – kultura śródziemnomorska w soczewce, lipiec – wrzesień 2020

Miejski Dom Kultury Ligota w Katowicach wystawa pt. Sycylia – kultura śródziemnomorska w soczewce,

Galeria Ex Libris Biblioteka Miejska w Jaworznie, wystawa pt. Pejzaże z bliska i z daleka lipiec /sierpień 2019,

Miejski Dom Kultury w Mikołowie  wystawa Między architekturą a pejzażem  kwiecień 2018,

Miejskie Centrum Kultury w Zawierciu, grudzień 2017/styczeń 2018 wystawa Między architekturą a pejzażem,

Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu wystawa indywidualna zatytułowana Między architekturą a pejzażem w październiku 2017,

Galeria Beskidzka w Szczyrku czerwiec – wrzesień 2015 r. wspólnie z artystką malarką Moniką Ślusarczyk,

Dom Kultury w Łaziskach Górnych wystawa indywidualna zatytułowana Świat wodą malowany w kwietniu 2014 roku,

Galeria Grabskich w Kazimierzu nad Wisłą wystawa Mistrzowie akwareli marzec 2014 z udziałem wybitnych akwarelistów polskich: Michała Adamczyka, Krzysztofa Ludwina i  Jerzego  Gnatowskiego, któremu była dedykowana,

Muzeum Miasta Jaworzna Roma barocca lipiec 2012,

Biblioteka Śląska w Katowicach marzec 2012 udział w wystawie Roma barocca poświęconej barokowi rzymskiemu zorganizowanej przez Societa’ Dante Alighieri we współpracy z Biblioteką Śląską, Politechniką Śląską i Muzeum Miasta Jaworzna,

Biblioteka Miejska w Jaworznie wystawa zbiorowa z okazji 110 rocznicy istnienia miasta Jaworzna w 2011 roku.

Plenery
Brał udział w plenerach malarskich im. Sylwestra Maizla organizowanych przez  MDK w Łaziskach Górnych w latach 2014 w Wejherowie, 2016 w Szwajcarii, 2017 we Włoszech,  Francji i Monaco, a w 2018 roku w Austrii oraz w wystawach poplenerowych odbywających się w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.