Wystawy i plenery

Wystawy

  • Biblioteka Miejska w Jaworznie wystawa zbiorowa z okazji 110 rocznicy istnienia miasta Jaworzna w 2011 roku,
  • Biblioteka Śląska w Katowicach marzec 2012 udział w wystawie Roma barocca poświęconej barokowi rzymskiemu zorganizowanej przez Societa’ Dante Alighieri we współpracy z Biblioteką Śląską, Politechniką Śląską i Muzeum Miasta Jaworzna,
  • Muzeum Miasta Jaworzna Roma barocca lipiec 2012,
  • Galeria Grabskich w Kazimierzu nad Wisłą wystawa Mistrzowie akwareli marzec 2014 z udziałem wybitnych akwarelistów polskich: Michała Adamczyka, Krzysztofa Ludwina i  Jerzego  Gnatowskiego, któremu była dedykowana,
  • Dom Kultury w Łaziskach Górnych wystawa indywidualna zatytułowana Świat wodą malowany w kwietniu 2014 roku,
  • Galeria Beskidzka w Szczyrku czerwiec – wrzesień 2015 r. wspólnie z artystką malarką Moniką Ślusarczyk,
  • Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu wystawa indywidualna zatytułowana Między architekturą a pejzażem w październiku 2017,
  • Miejskie Centrum Kultury w Zawierciu, grudzień 2017/styczeń 2018 wystawa Między architekturą a pejzażem,
  • Miejski Dom Kultury w Mikołowie  wystawa Między architekturą a pejzażem  kwiecień 2018.

Plenery
Brał udział w plenerach malarskich im. Sylwestra Maizla organizowanych przez  MDK w Łaziskach Górnych w latach 2014 w Wejherowie, 2016 w Szwajcarii, 2017 we Włoszech,  Francji i Monaco, a w 2018 roku w Austrii oraz w wystawach poplenerowych odbywających się w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.